Bilder Foto Kameran

RAW-format

RAW är ett bildformat som är obearbetat, och som alltså inte kan skrivas ut eller redigeras i en bildbehandlare som de är, utan först måste konverteras till ett annat bildformat. Eftersom ”raw” betyder ”rå” på engelska kallas formatet på svenska ofta för råformat. En tydlig jämförelse kan göras mellan den analoga fotograferingens negativ, eftersom negativen fyllde samma funktion som RAW-formatet gör vid digital fotografering – negativet kan inte användas som färdig bild, men den innehåller all information som behövs för att skapa en bild. På grund av likheterna mellan filmnegativ och det digitala råformatet kallar man också konverteringen från RAW-format till ett bildformat som kan redigeras, skrivas ut och användas för att framkalla bilden.woman-64146_960_720

En bild i råformat innehåller alltså information om bilden på samma sätt som ett negativ, samt om de förhållanden som rådde när bilden togs, till exempel metadata. När man fotograferar i råformat vill man helt enkelt lagra den information som sensorn fångar, med så liten förlust som möjligt. Det kan till exempel handla om inställningarna för vitbalans, färgmättnad, kontrast och skärpa. På det sättet kan fotografen i efterhand justera inställningarna något för att få en bättre bild, vilket gör att man inte behöver ägna lika mycket tid till finjustering vid själva fototillfället.

När man fotograferar i JPEG, som är det vanligaste bildformatet, förstörs all extra information som lagras i råformat, och bilden får också litet sämre kvalitet (som dock knappt är synlig för det mänskliga ögat). Man bör därför alltid fotografera i RAW-format om man planerar att använda bilderna för ett ändamål som kräver kvalitetsbilder med hög upplösning, till exempel för att skapa fototapeter eller canvastavlor.

Trots detta är de allra flesta digitalkamerorna inställda på att spara bilder med det komprimerande formatet JPEG. Det beror på att filstorleken på detta sätt minskar drastiskt, med så mycket som 80-90 procent. RAW-formatet används därför framförallt av professionella fotografer som inte ens vill lida den lilla kvalitetsförlust som JPEG-formatet innebär. Ytterligare en komplikation med RAW-format, som gör att gemene man generellt inte använder det, är att de ofta är tillverkarspecifika, och man alltså behöver ett särskilt program från kameratillverkaren för att kunna se och redigera bilderna. För professionella fotografer är det dock värt investeringen.