Bilder Foto

Bildmanipulation

Med bildmanipulering avses de ändringar i ett originalfoto så att betydelsen ändras och att den därför får visst nytt innehåll. Bildmanipulering är en form av fotomanipulation och/eller retusch. Efter en retusch bör man i regel känna igen övervägande stora delar av utgångsbilden.

 

Komposition
En annan slags fotomanipulation handlar om att komponera flera fotografier eller bilder till en helt ny komposition. Dessa kompositioner kallas vanligtvis fotomontage eller collage i konstsammanhang.

 

Nyhetsbilder och bildmanipulation
Som om vissa världshändelser inte är tillräckligt uppseendeväckande händer det att vissa bilder manipuleras i nyhetsvärlden. Detta har lett till att mer än en nyhetsredaktion har infört regler om förbud av bildmanipulation överhuvudtaget. Deras nyhetsbilder får inte en beskäras eller omvandlas till svartvita bilder. All bildbehandling i dator går alltså bort.

Woman behind the mask before and after makeup

Woman behind the mask before and after makeup

 

Retuschering
Retuscheringsmetoden används i alla slags bilder från landskap till nyheter.

Genom retuschering kan oklara motiv förbättras. Objekt i bakgrunden som tar bort fokus från huvudobjektet kan retuscheras bort som genom ett trollslag. Med retuscheringsmetoden kan myggbett och födelsemärken tas bort från originalfotografiet.

En skicklig bildmanipulatör kan omskapa ett fotografi så att personen på bilden ser smalare ut. För den som kontinuerligt önskar slippa retuschera bysten på alla fotografier till en större byst, kan möjligtvis en bröstförstoring i Stockholm vara aktuell.

Något som definitivt har lett till massiv kritik är retuschering och annan bildmanipulation av modebilder på osunt trådsmala fotomodeller så att de ser ännu smalare ut. Förhoppningsvis kan fler fotomodeller med ikonstatus, likt Claudia Schiffer, vara goda förebilder och visa upp sig och sin naturliga omanipulerade skönhet.

 

Förfalskning
Med dagens kraftfulla bildbehandlingsprogram som Photoshop och GIMP är det dessvärre möjligt att använda tekniken för att förfalska fotografisk dokumentation eller på annat sätt med ett medvetet syfte att vilseleda åskådaren, den som betraktar bilden.

 

Retuschering av skolfoton
Ett fotoföretag i Östersund i Sverige, som fotograferar förskolebarn kryddade sitt erbjudande med orden ”lätt retuschering av snor, matrester, sår, blåmärken, helt kostnadsfritt till de om så önskar”. Ett erbjudande som på goda grunder kom att möta stark kritik från upprörda föräldrar.